přesun na hlavní stránku přesun na hlavní stránku

Tradice Slévárny HAMAG


sahá až do třicátých let minulého století. Slévárna byla založena Tomášem Baťou, který zde vyráběl všechny druhy odlitků ze šedé litiny, oceli, Al a Cu-slitin pro vlastní potřebu - obuvnické a obráběcí stroje.

Po roce 1948 byla firma BAŤA rozdělena na výrobní podniky SVIT, RUDÝ ŘÍJEN a ZPS - Závody přesného strojírenství, kterých se stala slévárna součástí. Ve slévárně byly vždy využívány moderní technologie výroby odlitků, slévárna byla postupně modernizována, v padesátých letech byly instalovány elektrické indukční pece, formovací stroje a centrální přípravna formovacích směsí.

Nynější podoba firmy HAMAG, spol. s r.o.

vznikla v roce 1992. Za dobu své existence získala dobrou pověst nejen v České republice, ale i v zahraničí. Slévárna HAMAG si vybudovalo dobré jméno povrchovou i vnitřní kvalitou odlitků a také plněním termínových požadavků zákazníků.

Současný vývoj

tržního prostředí nás neustále vede ke zlepšování výrobních postupů, rozšiřování sortimentu odlévaných materiálů od šedé, tvárné a otěruvzdorné litiny přes odlitky ze slitin hliníku a mědi až po nízko, středně a vysokolegované oceli.  Nyní vyrábíme již více než 40 jakostí materiálů v hmotnostech od 0,5 kg do 400 kg v kusové výrobě a od 10 do 80 kg v sériové výrobě.

Potřeby zákazníků se snažíme uspokojit i přes jejich neustále se zvyšující požadavky.
V dobré tradici naší slévárny se snažíme pokračovat a těšíme se na možnou budoucí spolupráci s Vámi.

AKTUALITY:


Slévárna  HAMAG, spol. s r.o. se úspěšně zapojila do Operačního programu Podnikání a Inovace pro podporu regionálního rozvoje, modernizovali jsme významnou část výrobního a technického zařízení slévárny za účelem zvýšení produktivity a uspokojení nových požadavků současných i budoucích zákazníků. Nyní ve slévárně plánujeme z dotačního titulu Regionálního rozvoje rozšíření skladových prostor a zázemí pro údržbu strojů a zařízení.
HAMAG, spol. s r.o. nabízí možnost výroby jader i forem technologií 3D tisku, která je vhodnou alternativou pro prototypovou i kusovou výrobu z ekonomického i časového hlediska.
V letošním roce se konají v našem regionu 2 významné akce, kterých se zúčastníme, tradiční slévárenský veletrh FOND-EX na brněnském výstavišti ve dnech 3.-7.10.2016 a již 53.slévárenské dny s doprovodnou výstavou v Hotelu Avanti ve dnech 8.-.9.11.2016.
TOPlist
Russian
english
Deutsch